LÃNH ĐẠO KHOA

Phó trưởng khoa phụ trách khoa

TS. Trịnh Văn Cường

Phó trưởng khoa

TS. Đặng Thị Minh Hiền

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Bộ môn Hành chính Pháp luật

Phó trưởng bộ môn

phụ trách

Nguyễn Thu Hằng

Bộ môn Khoa học Quản lý

Phụ trách bộ môn

Trịnh Văn Cường

Giảng viên

Lê Vũ Hà

Giảng viên

Ngô Viết Sơn

Giảng viên

Trần Thị Thịnh

Giảng viên

Đậu T. Hồng Thắm

Bộ môn Khoa học Quản lý Giáo dục

Trưởng Bộ môn

Phạm Ngọc Long

Giảng viên

Trịnh Văn Cường

Giảng viên

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng Bộ môn

Trần Thị Thơm

Giảng viên

Nguyễn Thành Vinh

Bộ môn Kinh tế học Giáo dục

Trưởng Bộ môn

Đặng Thu Thủy

Giảng viên

Trương Thị

Phương Dung

Phó Trưởng khoa

Đặng T. Minh Hiền

Giảng viên

Nguyễn Minh Huyền

Giảng viên

Phạm Hoàng

Khánh Linh

Giảng viên

Nguyễn Thanh Thủy

Bộ môn Quản trị Văn phòng

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Diệu Cúc

Giảng viên

Thái Vân Hà

Giảng viên

Trần T. Hạnh Hiệp

VĂN PHÒNG KHOA

Trợ lý đào tạo

Nguyễn Thị Hoan