Hệ thống văn bản
Đào tạo – Bồi dưỡng

STTTên tài liệuMô tảNăm xuất bảnTải file
1Giáo trình Khoa học Quản lý giáo dục - NXB Giáo dụcGiáo trình được biên soạn dành cho đào tạo cử nhân ngành Quản lý giáo dục; Cấu trúc giáo trình gồm 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi khẳng định “quản lý giáo dục” là một khoa học liên ngành, giao thoa với nhiều môn khoa học khác, có đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể; Đồng thời giáo trình giới thiệu các quan điểm và mô hình quản lý giáo dục, phân tích mục tiêu quản lý giáo dục, chức năng quản lý giáo dục, nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục cùng một số kỹ năng quản lý cơ bản vận dụng trong quản lý giáo dục như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức cuộc họp, quản lý thời gian, tạo động lực, giải quyết xung đột…cùng hệ thống câu hỏi, bài tập để người học nghiên cứu thực hiện trong học tập, qua đó có được kiến thức khoa học giáo dục cơ bản.2015Đầu sách
2Tài liệu tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học” - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Xuất phát từ bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, GD Việt Nam đang đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức và cách mạng khoa học công nghệ có những tác động lớn làm thay đổi vai trò của người hiệu trưởng nhà trường. Người hiệu trưởng cần phải chuyển đổi từ nhà quản lý thụ động sang một nhà lãnh đạo và quản lý năng động, thích ứng với mọi sự thay đổi và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Điều này đòi hỏi người hiệu trưởng nhà trường cần nắm vững kiến thức và kỹ năng quản lý sự thay đổi. Mặt khác, ở Việt Nam việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp chưa được quan tâm một cách đầy đủ đối với mỗi nhóm đối tượng riêng biệt - trẻ em ở thành phố và nông thôn, miền núi và vùng khó khăn…; Trong các trường MN và TH, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ chưa có hệ thống, sự kết nối giữa hai cấp, hai bậc học còn lỏng lẻo nên hiệu quả chưa cao. Do đó, vấn đề giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ Mầm non lên Tiểu học là một chủ đề cần được chú ý hơn nữa. Do đó, Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Việt Nam phối hợp với VVOB Việt Nam đặt hang nhóm tác giả biên soạn tài liệu này đề được biên soạn theo đơn đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cấu trúc nội dung tài liệu được xây dựng trên quan điểm: trang bị và củng cố cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nền tảng về sự thay đổi và quản lý sự thay đổi, thống nhất cách hiểu về giai đoạn chuyển tiếp, vai trò và trách nhiệm của những bên liên quan, đặc biệt vai trò của hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học, thông qua các ví dụ và những chỉ dẫn cụ thể, hướng dẫn hiệu trưởng trường MN và TH có thể nhận diện tường minh giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH để triển khai các hoạt động quản lý nhằm hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp một cách hiệu quả.
2016Đầu sách
3Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - NXB Thông tin và Truyền thông Là công trình công bố kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ cùng nhóm giảng viên của trường Đại học Đồng Tháp. Tài liệu đề cập khung năng lực của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông vùng Đồng bằng song Cửu Long dựa trên khung chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cùng các yếu tố đặc thù; Theo đó đề cập các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng song Cửu Long từ khâu quy hoạch, đến lựa chọn bổ nhiệm, tổ chức hoạt động bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý trường trung học phổ thông phù hợp đặc thù vùng gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương cũng như các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học hay cá nhân cán bộ quản lý trường trung học phổ thông.2020Đầu sách

Hệ thống văn bản
Nghiên cứu khoa học

STTTên tài liệuLoại - Tóm tắtChi tiết
1Biểu mẫu NCKH dành cho Sinh viênNCKH - SVTải file
2Kỷ yếu hội thảo 2020: "TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI DẠY
VÀ NGƯỜI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC"
NCKH - SVLiên hệ

Hệ thống văn bản
Hành chính tổ chức

STTKý hiệuMô tảNgày ban hànhTải file