Thông báo

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Hoạt động

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Công văn – Quyết định

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Thông báo

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Thông báo

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Thông báo

Đến chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van xả tràn

Cán bộ nhân viên

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2019 với  chủ đề: “Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning” – Ứng dụng công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ được sự  phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Hiệp hội Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy và học ngoại ngữ Khu vực Châu Á – Thái Binh Dương (PacCALL) và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức.

Hội thảo quốc tế GLoCALL là một diễn đàn học thuật để những người làm công tác giáo dục có kết nối, trao đổi và cập nhật về thực trạng và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2019 vớichủ đề: “Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning”