[BỒI DƯỠNG] Thông báo mở lớp bồi dưỡng Trưởng/Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Trưởng/Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(1,04 MB)

– naem.edu.vn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *