Đại hội Công đoàn Khoa Quản lý lần thứ 19 – nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 15 tháng 03 năm 2023, Công đoàn Khoa Quản lý đã tổ chức chương trình Đại hội Công đoàn lần thứ 19 – nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sau màn khai mạc, bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn; Chủ tịch Công đoàn đã trình bày và thảo luận Dự thảo Báo cáo Tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Quản lý nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tiếp đó, các thành viên đã thảo luận, đưa ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo Tổng kết, bầu cử BCH CĐBP nhiệm kỳ 2023 – 2028, công bố kết quả bầu cử. Kết thúc, BCH CĐBP nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Khai mạc Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn mới

Chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Quản lý nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thư ký Đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *