Seminar “Một số vấn đề cơ bản trong công bố quốc tế” – Bộ môn Kinh tế học Giáo dục

Chiều ngày 9/10/2019, Bộ môn Kinh tế Giáo dục – Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: seminar “Một số vấn đề cơ bản trong công bố quốc tế”, do ThS. Kim Mạnh Tuấn làm báo cáo viên.

Với các chia sẻ hữu ích bao gồm nguồn và cách phân loại nguồn tài liệu, cấu trúc một bài báo quốc tế, phương thức tìm kiếm và cách nộp một bài báo quốc tế, kinh nghiệm viết và sử dụng các phần mềm hỗ trợ…, chủ đề đã thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên trong Bộ môn và Khoa nói riêng, cùng các giảng viên trong Học viện nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi seminar:

ThS. Giảng viên Kim Mạnh Tuấn trình bày chuyên đề

PGS. TS Nguyễn Công Giáp phản biện và nêu một số ý kiến bổ sung

Một số hình ảnh khác

– Bộ môn Kinh tế học Giáo dục, Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *