Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Khoa học Quản lý đầu xuân Tân Sửu

Thực hiện nghị quyết của Chi bộ khoa Quản lý và chỉ đạo của lãnh đạo khoa về việc đẩy mạnh sinh hoạt học thuật trong các bộ môn, ngày 3 tháng 3 năm 2021, những ngày đầu xuân Tân Sửu, bộ môn Khoa học quản lý tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Buổi sinh hoạt có đủ các giảng viên của bộ môn và đại biểu dự là TS. Trịnh Văn Cường, phó trưởng khoa, phụ trách khoa. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, trưởng bộ môn, bộ môn đã triển khai các nội dung:
1. Trao đổi, góp ý về nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Khoa học quản lý đại cương cho sinh viên cho các giảng viên mới tiếp cận học phần.
2. Góp ý biên tập hoàn thiện tài liệu “Tình huống trong quản lý giáo dục” do tập thể các giảng viên của khoa biên soạn để xuất bản phục vụ quá trình giảng dạy.
3. Lựa chọn và phân công giảng viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề sinh hoạt khoa học thường kỳ, dự kiến tổ chức cuối tháng 3 năm 2021 với nội dung: Cách xác định, lựa chọn vấn đề nghiên cứu, hình thành và phát biểu giả thuyết khoa học.
Buổi sinh hoạt chuyên môn của bộ môn Khoa học quản lý đã nhận được các ý kiến trao đổi rất sôi nổi, có tính xây dựng của các giảng viên cũng như đại biểu mời và đạt được kết quả tích cực.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *