[THÔNG BÁO] Mở các lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng đáp ứng chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin chi tiết và liên hệ:

– Nguồn: naem.edu.vn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *