Thông báo về việc nộp hồ sơ thực tập đợt 3, học kỳ 2, năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập đợt 3, học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo phương án Thực tập tập trung, thời gian 7 tuần từ ngày 24/06/2019 đến 09/08/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch thực tập của cá nhân (01 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập)

+ Nhật ký thực tập cá nhân (01 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập)

+ Báo cáo tổng hợp kết quả đợt thực tập (01 bản, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu đánh giá xếp loại của cơ sở thực tập (01 bản, theo mẫu chung, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của cơ sở thực tập).

– Mỗi hồ sơ sinh viên cho vào 1 túi clear bag và nộp về văn phòng khoa Quản lý

– Hạn nộp trước 16h30 thứ 6, ngày 16/082019

Lưu ý: Khoa chỉ thu hồ sơ trong 1 ngày duy nhấtSinh viên lưu ý phải ký tên xác nhận của mình vào tất cả các hồ sơ yêu cầu trước khi xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập. Các mẫu hồ sơ sinh viên xem trong link mục thông báo về đăng ký thực tập khoa đã gửi. Khoa không tiếp nhận nếu hồ sơ thiếu xác nhận hoặc không đúng yêu cầu.

Trân trọng thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *