Thông tư 17 (2021) về chuẩn Chương trình đào tạo và Thông tư số 23 ban hành Quy chế TS và ĐT thạc sĩ

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT: quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Chi tiết: tại đây

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Chi tiết: tại đây

– Nguồn: Moet.gov.vn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *