Đại hội Chi bộ Khoa Quản lý nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/ĐUHV ngày 21/6/2022 của Đảng ủy Học viện Quản lý Giáo dục về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện quản lý giáo dục, Chi bộ Khoa Quản lý đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ của Khoa có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng học viện; đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy, Phó giám đốc Học viện; đồng chí Phan Hồng Dương, đảng ủy viên, Phó Giám đốc học viện; cùng một số đồng chí là đảng ủy viên và bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy học viện phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Thị Thơm, chi ủy viên thông qua chương trình đại hội

Đồng chí Trịnh Văn Cường, Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kì 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2022-2025, báo cáo kiểm điểm của chi ủy Khoa Quản lý nhiệm kì 2020-2022.

Với tinh thần dân chủ và xây dựng, các đảng viên trong chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với việc thực hiện vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong nhiệm kì 2020-2022 cũng như phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ cần tập trung giải quyết trong nhiệm kì 2022-2025.

Phát biểu tham luận tại Đại hội

Thay mặt đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết của tập thể chi ủy, báo cáo của Chi bộ đánh giá sát thành công, hạn chế, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí đánh giá cao thành tựu của khoa trong các hoạt động thời kỳ covid, nâng sức chiến đấu của chi bộ, tăng sự đoàn kết trong khoa, đánh giá đảng viên đúng quy định, triển khai các nghị quyết và phong trào học tập tấm gương Hồ Chí Minh có hiệu quả dưới sự lãnh đạo Chi ủy. Đồng chí lưu ý chi bộ chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác phát triển chương trình, quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên trẻ, nâng cao trình độ của giảng viên trẻ, chú ý tới công bố quốc tế.

Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu bầu chi ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh hướng dẫn thể lệ bầu cử

Các đảng viên trong chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy theo quy định. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bầu ra Chi ủy Khoa Quản lý nhiệm kì 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Trịnh Văn Cường, Bí thư chi bộ; Đặng Thị Minh Hiền, Phó bí thư chi bộ; và Trần Thị Thơm, chi ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng học viện tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội.

– Chi bộ Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *