Tập huấn “Ứng dụng khoa học dự báo vào nghiên cứu đề xuất mở mã ngành mới trong giáo dục đại học”

Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên đại học và cao đẳng ngày càng gia tăng, đối tượng sinh viên cũng ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, công tác tổ chức và quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, cung và cầu chưa gặp nhau. Trong khi các doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực cả về số lượng và chất lượng thì số lượng sinh viên ra trường chưa có việc làm phù hợp với chuyên môn vẫn rất nhiều. Thực trạng này đặt ra nhu cầu cần có những dự báo đảm bảo tính khoa học về nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học để các trường có căn cứ xác định cơ cấu đào tạo, theo đó đưa ra các quyết định mở mã ngành.

Để góp phần giải quyết thực trạng trên, Khoa Quản lý đã tổ chức Tập huấn chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng khoa học dự báo vào nghiên cứu đề xuất mở mã ngành mới trong giáo dục đại học” vào ngày 30/08/2022. Tham dự và chỉ đạo Tập huấn có TS. Trịnh Văn Cường – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý, TS. Đặng Thị Minh Hiền – Phó Trưởng Khoa Quản lý, cùng đông đảo giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm Khoa Quản lý và các cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý giáo dục. Nội dung chương trình tập huấn được chủ trì bởi Bộ môn Khoa học Quản lý.

Trong khuôn khổ tập huấn, 4 báo cáo chuyên đề đã tập trung vào trả lời làm thế nào để đưa ra quyết định mở mã ngành mới trên nền tảng của khoa học dự báo. Trong báo cáo mở đầu, TS. GVC. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã trình bày những vấn đề chung về Ứng dụng Khoa học dự báo vào dự báo nhu cầu đào tạo. Tiếp theo, ThS. NCS. Nguyễn Thanh Thuỷ và TS. Lê Vũ Hà đã trình bày về ứng dụng phương pháp định lượng và định tính vào dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo, cung cấp cơ sở thực tiễn cho mở ngành đào tạo trong giáo dục đại học. Cuối cùng, TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã trình bày báo cáo đề xuất Quy trình thực hiện dự báo phục vụ mở mã ngành đào tạo mới ở cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Các báo cáo chuyên đề đã nhận được những ý kiến trao đổi, phản hồi sôi nổi của người tham dự. TS. Trịnh Văn Cường đánh giá cao các phương pháp khoa học dự báo, đồng thời đề xuất trong bối cảnh Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cũng cần bám sát các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. TS. Đặng Thị Minh Hiền chia sẻ thêm những kinh nghiệm từ thực tiễn tham gia công tác xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch ở một số địa phương. TS. Hà Thanh Hương đánh giá cao chủ đề tập huấn có ý nghĩa thiết thực cả về khoa học và thực tiễn, có thể đóng góp tốt cho công tác mở mã ngành, xây dựng chương trình đào tạo của Học viện. Các báo cáo viên TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và TS. Lê Vũ Hà đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và có ý kiến trao đổi, phản hồi cho những câu hỏi của đại biểu tham dự.

Kết thúc Tập huấn, các đại biểu đánh giá cao buổi Tập huấn đã được tổ chức công phu, hàm lượng khoa học cao và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Với ý nghĩa là buổi tập huấn đầu tiên trong năm học 2022 – 2023, trong thời gian tới, Khoa Quản lý sẽ tiếp tục có những buổi tập huấn định kỳ do các Bộ môn chuẩn bị nội dung chuyên môn.

Một số hình ảnh về Tập huấn.

TS. Trịnh Văn Cường – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý phát biểu khai mạc

Toàn cảnh Tập huấn

TS. GVC. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh trình bày báo cáo về Ứng dụng Khoa học dự báo vào dự báo nhu cầu đào tạo

ThS. NCS. Nguyễn Thanh Thuỷ  trình bày về ứng dụng phương pháp định lượng vào dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo

TS. Lê Vũ Hà đã trình bày về ứng dụng phương pháp định tính vào dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo

Thảo luận của các đại biểu tham dự

Thảo luận của các đại biểu tham dự

Các báo cáo viên trao đổi, phản hồi về ý kiến của các đại biểu

Tập huấn đã được tổ chức thành công tốt đẹp

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *