Giảng viên Khoa Quản lý tham gia dạy học trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên trong thời gian các em ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19, sau khi được tập huấn, với sự hỗ trợ từ ThS Nguyễn Đình Trung- Giám đốc trung tâm Công Nghệ thông tin- Thư viện và ThS. Trương Vĩnh Bình- Phó trưởng phòng Đào tạo, từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, các giảng viên khoa Quản lý cùng với giảng viên khác trong Học viện đã thực hiện thành công các buổi dạy học online.

Trái với nhưng lo lắng ban đầu về mức độ tham gia của sinh viên và chất lượng học tập, ngay từ buổi học đầu tiên, các giảng viên và sinh viên đã rất hào hứng với cách dạy học này. Nhiều giảng viên mặc dù lần đầu tiên làm quen với việc dạy học online nhưng đã rất chủ động và tự tin khi lên lớp. Các em sinh viên cũng rất hào hứng đón nhận, tham gia tích cực vào các hoạt động trên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. Ngay sau buổi học này nhiều sinh viên đã phát biểu cảm tưởng là rất thích cách học này và thấy hiệu quả.

Với những kết quả bước đầu, tin tưởng rằng chúng ta sẽ có những phương án thực hiện tốt chương trình đào tạo, đồng hành cùng cả nước vượt qua thời kỳ bệnh dịch để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh về các giờ học và cảm nghĩ của sinh viên.

– Tuyết Hạnh –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *