[Hội thảo – Seminar] Luận án cho Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh và Tổ chức đánh giá luận án của nghiên cứu sinh ở đơn vị chuyên môn theo Thông tư Số: 08/2017/TT-BGDĐT, về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ngày 02 tháng 04 năm 2021, Khoa Quản lý tổ chức xeminar cho Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Quốc Tuấn. Nghiên cứu sinh nghiên cứu đề tài luận án “Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành chỉ huy tham mưu lục quân theo tiếp cận năng lực ở các trường sĩ quan lục quân trong bối cảnh hiện nay.

Tham gia xeminar luận án cho nghiên cứu sinh có Tiến sĩ Trịnh Văn Cường – Chủ trì Xeminar, các thành viên PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, PGS.TS Nguyễn Công Giáp, PGS.TS Phạm Quang Trình, TS Hà Thanh Hương, TS Nguyễn Văn Tuân, TS Phạm Ngọc Long và 2 thầy hướng dẫn NCS: PGS.TS Trần Hữu Hoan, PGS.TS Nguyễn Văn Phán. Sau khi NCS trình bày nội dung luận án, các thành viên trong hội đồng đã đóng góp ý kiến để NCS hoàn thiện luận án với chất lượng cao nhất đáp ứng yêu cầu đối với luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Sau đây là một số hình ảnh:

Nghiên cứu sinh trình bày báo cáo

Các nhà khoa học tham gia hội đồng góp ý cho luận án

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *