Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 ngành Quản lý giáo dục trở về trước Kế hoạch số 532/TB-HVQLGD tháng 9/2019 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế.

Sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện theo đúng thời gian đã thông báo để nộp hồ sơ về các phòng chức năng theo quy định.

Một số lưu ý của Khoa đối với sinh viên:

– Khoa gửi kèm danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tính đến 9/2019 để sinh viên theo dõi, rà soát lại kết quả của mình

– Sinh viên có thắc mắc đề nghị làm Đơn xem lại điểm (theo mẫu của Khoa Quản lý) gửi về khoa trước ngày 26/09/2019.

– Sinh viên theo dõi danh sách và thông báo trong link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1N0HN4Vg_-G9afYNwFEWh45UAYImIO1Ta?usp=sharing

Trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *