Sinh viên khóa 9 ngành Kinh tế giáo dục bảo vệ khóa luận

Thực hiện chương trình đào tạo Đại học và kế hoạch năm học 2019 – 2020, ngày 18 tháng 9 năm 2019 Khoa Quản lý đã tổ chức cho SV thuộc Kinh tế giáo dục (KTGD) bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng đánh giá khoá luận, SV Hà Văn Tú đã tự tin báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khóa luận của mình. Sinh viên đã trình bày nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp khoa học, trực quan, thể hiện được năng lực nghiên cứu khoa học, trả lời tốt các câu hỏi được các Thầy Cô trong các Hội đồng nêu ra. Kết quả sinh viên Hà Văn Tú được đánh giá điểm xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoá 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục.

– Hạnh Hiệp –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *