Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp đối với sinh viên bảo vệ đợt tháng 9/2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Kinh tế giáo dục bảo vệ đợt tháng 9/2019 về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Sau khi đã bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp ngày 18/09/2019, đề nghị sinh viên liên hệ với trợ lý đào tạo khoa để photo nhận xét của Hội đồng đánh giá và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp trước khi nộp.

Yêu cầu:

– Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng đánh giá.

– Số lượng nộp: 01 quyển chính + 1 tóm tắt (Quyển chính bao gồm Biên bản đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Bản giải trình chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn và chủ tịch hội đồng đánh giá  được đóng kèm ở phần cuối khóa luận)  + 01 đĩa CD ghi nội dung của khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa để  nộp về Trung tâm Thông tin – Thư viện.

– Thời gian sinh viên mượn và photo biên bản của Hội đồng đánh giá: ngày 20/09/2019

– Hạn nộp khóa luận sau khi chỉnh sửa: ngày 26/09/2019

– Bản mềm khóa luận sau khi chỉnh sửa sinh viên nộp về địa chỉ gmail: khoaquanly.naem@gmail.com

Mẫu Bản giải trình chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp sinh viên tải về tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/15ApHhNh8K0kC2JRcAxsEJ6zT5pD6t8qC?usp=sharing

Lưu ý:

– Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa lên khoa trước, để khoa kiểm tra xem việc thực hiện đã đúng chưa kế cả về hình thức và nội dung, nếu đảm bảo yêu cầu TLĐT Khoa mới xác nhận để nộp lên Trung tâm Thông tin – Thư viện.

– Sau khi SV nộp bản khoá luận đã chỉnh sửa kèm giải trình có đầy đủ chữ ký của GVHD và CTHĐ chấm lên Trung tâm Thông tin – Thư viện, Khoa mới công nhận và nhập điểm khóa luận của sinh viên lên hệ thống để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

– Đề nghị SV thực hiện đúng thời hạn để không ảnh hưởng đến điều kiện xét tốt nghiệp theo qui định.

Trân trọng thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *