Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch mở lớp ôn tập bổ sung kiến thức dự thi cao học các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin tại Học viện như sau:
Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học(1,29 MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *