Khoa Quản lý tổ chức cho sinh viên Khóa 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Khoa quản lý tổ chức cho sinh viên khoá 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Dưới sự điều hành của chủ tịch các Hội đồng đánh giá khoá luận, các sinh viên đã tự tin báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khóa luận của mình. Các sinh viên đã trình bày nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp khoa học, trực quan, thể hiện được năng lực nghiên cứu khoa học, trả lời tốt các câu hỏi được các Thầy Cô trong các Hội đồng nêu ra. Kết quả 100% sinh viên báo cáo khoá luận tốt nghiệp được đánh giá điểm giỏi và xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoá 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục.

 

– Vũ Hà –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *