Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi

ĐH phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc sau 12 tháng tốt nghiệp trên website

Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ về tài chính và tài sản; tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn theo quy định;…

Tuy nhiên, cơ sở giáo dục đại học phải công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung: Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;…

Đồng thời, cơ sở giáo dục đại học cũng phải công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của nhà trường trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi thông báo, quyết định tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Nghị định 99/2019/NĐ-CP tại đây

– Luatvietnam.vn – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *