Sinh viên ngành Quản trị văn phòng vinh dự nhận học bổng bang Hessen (CHLB Đức)

Chiều 19.4, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ trao học bổng...

[HỌC BỔNG tháng 1/2022] Singapore và Thái Lan

THÔNG BÁO 1 Học bổng đại học tại Singapore năm 2022 Phòng Hợp tác quốc...

[HỌC BỔNG] Chương trình “Study in Italy” dành cho Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình “Study in Italy”  dành cho Học viện...

[TIN HỌC BỔNG] HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐỨC NĂM 2021

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng của Cơ quan trao...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DU HỌC TẠI AUSTRALIA

Chính phủ Australia cấp viện trợ không hoàn lại để thưc hiện Chương trình Học...

HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC NĂM 2021

Phòng Hợp tác quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục thông báo về chương...

THÔNG TIN HỌC BỔNG DU HỌC ITALIA

Năm 2021, Chính phủ Italia cấp học bổng có trị giá lên đến 8000 Euro...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH NĂM 2021 TẠI LIÊN BANG NGA

Năm 2021, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 học bổng cho công dân Việt...