Tập huấn chuyên môn – Bộ môn Kinh tế học giáo dục – Đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục

Chiều 12/12/2022, thực hiện kế hoạch hoạt động của Khoa Quản lý năm 2022, Bộ môn Kinh tế học giáo dục tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho CB, GV với chủ đề “Đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục”. Buổi tập huấn có sự tham gia của đại diện Ban Lãnh đạo Học viện, các cán bộ, giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm của Khoa Quản lý, và các giảng viên các khoa, phòng ban khác của Học viện quan tâm.

Khách mời chuyên gia của seminar là PGS. TS. Lê Quang Cảnh – Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với báo cáo “NGHIÊN CỨU TRONG KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC: ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ GIÁO DỤC”, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

  • Giới thiệu những vấn đề lý luận về đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục (khái niệm, cách xác định, thành tố cấu thành, các yếu tố ảnh hưởng,….)
  • Giới thiệu các phương pháp đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục
  • Kinh nghiệm thực tiễn về nghiên cứu đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục: giới thiệu một số mô hình nghiên cứu đo lường hiệu quả đầu tư cho giáo dục ở Việt Nam và nước ngoài (cách thức thực hiện, kết quả nghiên cứu, những bình luận/khuyến nghị về việc vận dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn quản lý giáo dục)

Dưới đây là một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi tập huấn

PGS. TS Trịnh Văn Cường – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa

Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn KTHGD – ThS. Đặng Thu Thủy

Báo cáo viên PGS. TS. Lê Quang Cảnh – Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Các Cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *