Thông báo tổ chức HTKH: Quản trị trường học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Phát triển bền vững (PTBV) được định nghĩa là “Sự phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng tới nhu cầu của thế hệ tương lai”[1]. Mục tiêu PTBV được khởi xướng bởi Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên. Các mục tiêu PTBV dựa trên sáu chủ đề cơ bản, với 17 mục tiêu, 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu. Các mục tiêu được kết nối với nhau và thành công trong một mục tiêu sẽ hướng tới giải quyết các mục tiêu liên quan khác.

Việt Nam là một trong những quốc gia có cam kết mạnh mẽ đạt được các mục tiêu PTBV, thể hiện qua việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia hướng tới các mục tiêu, cùng với đó là quá trình rà soát mức độ phù hợp của các chiến lược, chính sách, chương trình phát triển hiện hành so với các mục tiêu PTBV. Giáo dục không chỉ là một mục tiêu trực tiếp và quan trọng trong số các mục tiêu PTBV (mục tiêu số 4 – Giáo dục có chất lượng) mà còn là công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu còn lại. Quản lý giáo dục hướng tới thực hiện các mục tiêu PTBV là một chủ đề nghiên cứu mới được quan tâm trong những năm gần đây nhưng còn ít được thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn khoa học của ngành giáo dục.

Xuất phát từ lý do trên, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2021 với chủ đề “Quản trị trường học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” .

  1. Mục tiêu của hội thảo

Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin, học thuật và kinh nghiệm thực tiễn giữa các nhà khoa học, các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên về những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản trị trường học và đề xuất những giải pháp quản trị trường học nhằm hướng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong nhà trường tới việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

  1. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

– Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và vai trò, ảnh hưởng của giáo dục tới việc đảm bảo các mục tiêu đó;

– Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị trường học hướng tới các mục tiêu PTBV;

– Bối cảnh kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo của quốc gia và thực trạng quản trị trường học hướng tới các mục tiêu PTBV (VD: xây dựng các kế hoạch của nhà trường gắn với các mục tiêu PTBV, quản trị các hoạt động dạy học và giáo dục trong trường học gắn với các mục tiêu PTBV, xây dựng hệ sinh thái học tập đáp ứng yêu cầu xã hội học tập, mô hình trường học hạnh phúc, xây dựng trường học theo mô hình tổ chức học hỏi, vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong quản trị trường học, hợp tác công tư trong giáo dục và trong quản trị trường học hướng tới các mục tiêu PTBV hay đảm bảo công bằng trong giáo dục,….);

– Định hướng và các mô hình, giải pháp phát triển, những khuyến nghị về các điều kiện cần đảm bảo nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạt động quản trị trường học với việc thực hiện các mục tiêu PTBV.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 08/2021.

– Địa điểm: Phòng Hội thảo 314-A2, Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  1. Đối tượng tham dự Hội thảo

– Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những cá nhân quan tâm tới chủ đề của hội thảo.

  1. Thể lệ bài viết, thời hạn và địa chỉ gửi bài

5.1. Thể lệ bài viết

– Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

– Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 300 từ. Bài viết và tóm tắt phải được trình bày theo mẫu (đính kèm phía dưới thông báo này).

– Bản toàn văn của bài viết được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, tối đa 5000 từ, font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; định dạng lề trái: 30mm; lề trên, dưới, phải: 20 mm; dãn dòng 1.3 lines.

– Tài liệu tham khảo trình bày theo hướng dẫn tại Phụ lục thông báo này.

5.2. Thời hạn gửi bài

– Tên bài viết và báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/05/2021;

– Báo cáo toàn văn: trước ngày 15/07/2021

5.3. Địa chỉ liên hệ và gửi bài

ThS. Phạm Hoàng Khánh Linh, Giảng viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục;

Email: linhphk@niem.edu.vn;           Điện thoại: 0975 291 799

ThS. Đậu Thị Hồng Thắm, Giảng viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục;

Email: dauthamvt@gmail.com;         Điện thoại: 0977 921 165

  1. Công bố của Hội thảo

Các bài viết có chất lượng tốt được lựa chọn vào Kỷ yếu Hội thảo sẽ được xuất bản trên Tạp chí Quản lý Giáo dục số chuyên đề (Tạp chí thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước với điểm tối đa cho bài viết là 0,5 điểm).

  1. Đăng kí tham dự

Để công tác tổ chức được chu đáo, các đại biểu vui lòng đăng kí tham dự (theo mẫu dưới đây) và gửi tới địa chỉ: ThS. Phạm Hoàng Khánh Linh; Email: linhphk@niem.edu.vn.

Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn.

  T/L GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

 

 

 

 

TS. Trịnh Văn Cường

[1] Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” năm 1987 (hay còn gọi là bản tuyên bố Brundtland)

2 những suy nghĩ trên “Thông báo tổ chức HTKH: Quản trị trường học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *