[THÔNG BÁO] V.v chuyển đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần

Các em sinh viên yêu quý,

Trước tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, để đảm bảo hoạt động đào tạo được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo quyền lợi của các em cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh, Khoa và Học viện đã quyết định chuyển đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của các Khóa đào tạo trình độ đại học K12, K13, K14 như trong danh sách kèm theo Quyết định số 419/QĐ-HVQLGD dưới đây.

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÌNH THỨC THI TỰ LUẬN SANG CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KHÁC

STT HỌC PHẦN HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI GHI CHÚ
KHOA CƠ BẢN
1 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Thi tự luận Tiểu luận
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Thi tự luận Tiểu luận
3 Dẫn luận ngôn ngữ học Thi tự luận Tiểu luận
4 Kinh tế chính trị Mác Lênin Thi tự luận Tiểu luận
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam Thi tự luận Tiểu luận
KHOA QUẢN LÝ
1 Phát triển chương trình Thi tự luận Tiểu luận
2 Kiểm toán căn bản Thi tự luận Tiểu luận
3 Quản lý đào tạo và quản lý học sinh sinh viên Thi tự luận Tiểu luận
4 Quản lý nhà nước về giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
5 Quản lý giáo dục nghề nghiệp Thi tự luận Tiểu luận
6 Quản lý tài chính tài sản trong giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
7 Quản lý hoạt động giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
8 Quản lý giáo dục phổ thông và mầm non Thi tự luận Tiểu luận
9 Quản lý nhà trường và cơ sở giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
10 Quản lý tư vấn hướng nghiệp trong giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
11 Quản lý sự thay đổi Thi tự luận Tiểu luận
12 Quản lý hành chính nhà nước Thi tự luận Tiểu luận
13 Lý thuyết hệ thống Thi tự luận Tiểu luận
14 Khoa học quản lý đại cương Thi tự luận Tiểu luận
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC
1 Đo lường và đánh giá tâm lý Thi tự luận Tiểu luận Thi vấn đáp (trực tuyến) đối với sinh viên khiếm thị
2 Giáo dục giá trị Thi tự luận Tiểu luận
3 Bình đẳng giới trong giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
4 Nhập môn tâm lý học tham vấn Thi tự luận Tiểu luận
5 Lý luận dạy học người lớn Thi tự luận Tiểu luận
6 Giáo dục giá trị sống Thi tự luận Tiểu luận
7 Phòng ngừa các vấn đề tâm lý trong trường học Thi tự luận Tiểu luận
8 Lý luận giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
9 Phương pháp nghiên cứu tâm lý học Thi tự luận Tiểu luận
10 Lý luận dạy học Thi tự luận Tiểu luận
11 Tâm lý học nhân cách Thi tự luận Tiểu luận
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
13 Tâm bệnh lý trẻ em và thanh thiếu niên Thi tự luận Tiểu luận Thi vấn đáp (trực tuyến) đối với sinh viên khiếm thị
14 Giáo dục học đại học Thi tự luận Tiểu luận
15 Tâm lý học giáo dục Thi tự luận Tiểu luận
16 Giáo dục kỹ năng sống Thi tự luận Tiểu luận
17 Công tác xã hội đại cương Thi tự luận Tiểu luận
18 Kỹ năng tổ chức sự kiện Thi tự luận Tiểu luận
19 Tâm lý học nhận thức (K12, 13) Thi tự luận Tiểu luận
20 Môi trường và con người Thi tự luận Tiểu luận
21 Tâm lý học dạy học Thi tự luận Tiểu luận Thi vấn đáp (trực tuyến) đối với sinh viên khiếm thị
22 Tâm lý học đại cương Thi tự luận Tiểu luận
23 Xã hội học đại cương Thi tự luận Tiểu luận
24 Tâm lý học nhận thức (K14) Thi tự luận Tiểu luận
25 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Thi tự luận Tiểu luận
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
1 Mạng máy tính Thi tự luận Trắc nghiệm (trực tuyến)
2 An ninh mạng Thi tự luận Trắc nghiệm (trực tuyến)
3 Phần mềm mã nguồn mở Bài tập lớn Báo cáo BTL (trực tuyến)
4 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài tập lớn Báo cáo BTL (trực tuyến)
5 Phát triển ứng dụng Web Bài tập lớn Báo cáo BTL (trực tuyến)

Thời gian nộp tiểu luận: từ 10-15/7/2021

Mẫu bìa tiểu luận: tại đây

Địa điểm nộp tiểu luận: Phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục, 109-A1, Học viện Quản lý Giáo dục – 31, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội. (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện)

Các Thầy/Cô trong Khoa sẽ giao đề tài tiểu luận và các yêu cầu về nội dung, dung lượng bài tiểu luận tương ứng với từng học phần. Các em chú ý theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời nhé! Chúc các em có 1 mùa thi thành công và an toàn!

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *