Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “Tạo động lực cho người dạy và người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới Quý Thầy/ Cô, Anh/Chị học viên; các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Hội thảo Khoa học với chủ đề “Tạo động lực cho người dạy và người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục” do Khoa tổ chức: Thông báo Hội thảo tại đây

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *