[TUYỂN DỤNG THÁNG 3] Tổ chức Giáo dục FPT – Hà Nội, Quy Nhơn

Tổ chức Giáo dục FPT liên tục tuyển dụng Giảng viên khối Cao đẳng, Đại học cho các miền. Vui lòng gửi CV về hr.fehn@fe.edu.vn
Thông tin các vị trí đang tuyển dụng, xem dưới đây:
  1. Giảng viên Quản trị khách sạn – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51299
  2. Giảng viên Quản trị kinh doanh – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51217
  3. Giảng viên Quản trị kinh doanh – Quy Nhơn: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51243
  4. Giảng viên Marketing/Digital Marketing – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51242
  5. Giảng viên Digital Marketing – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51216
  6. Giảng viên Marketing & Bán hàng – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51215
  7. Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/47026
  8. Giảng viên Điện/Cơ khí – HN: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51214
  9. Giảng viên – Nghiên cứu viên Quản trị kinh doanh: https://career.fpt.edu.vn/Job/Detail/51213

– Nguồn: fpt.edu.vn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *