[TUYỂN SINH 2024] THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*********

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Mã trường: HVQ

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 02436648719

Website: http://naem.edu.vn

Học viện Quản lý giáo dục thông tuyển sinh đại học dự kiến năm 2024 như sau:

  1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

Học sinh trong toàn quốc đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh 
TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Mã, Tên phương thức

xét tuyển

1 Quản lý giáo dục 7140114 200 Mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 Quản lý giáo dục 7140114 50 Mã 200: Xét kết quả học bạ cấp THPT
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 40 Mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 10 Mã 200: Xét kết quả học bạ cấp THPT
5 Kinh tế 7310101 110 Mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
6 Kinh tế 7310101 30 Mã 200: Xét kết quả học bạ cấp THPT
7 Tâm lý học giáo dục 7310403 100 Mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
8 Tâm lý học giáo dục 7310403 30 Mã 200: Xét kết quả học bạ cấp THPT
9 Quản trị văn phòng 7340101 120 Mã 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
10 Quản trị văn phòng 7340101 30 Mã 200: Xét kết quả học bạ cấp THPT
  1. Phương thức tuyển sinh

a, Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Xét tuyển trên nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

b, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ)

Cách tính điểm xét tuyển (Mã tổ hợp xét tuyển DTB) : Thí sinh sử dụng điểm học tập THPT để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên

c, Tuyển thẳng

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện tuyển thẳng vào tất cả các ngành đối với các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2024 của Học viện

Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *