Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu của Luật Giáo dục

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

GD&TĐ – Trong 2 ngày, ngày 26 – 27/9, tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định về nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và triển khai một số vấn đề trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, trưởng phòng tổ chức cán bộ của các sở GD&ĐT và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các phòng GD&ĐT. Về phía các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, giảng viên, có đại diện lãnh đạo trường và đại diện bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) khẳng định: Những năm qua, giáo dục Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cơ bản đủ về số lượng. Hầu hết có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, đạt chuẩn trình độ được đào tạo, đạt chuẩn nghề nghiệp ở nhiều mức độ.

Đội ngũ này đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Tuy nhiên, đứng trước các quy định mới của Luật Giáo dục số 43, vấn đề đặt ra hiện nay là vẫn còn một tỉ lệ đáng kể giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn trình độ được đào tạo; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc những đòi hỏi mới về năng lực, phẩm chất nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.

Từ đó, đặt ra vấn đề cần điều chỉnh các quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo để đảm bảo phù hợp và thống nhất; vấn đề về nghiệp vụ sư phạm đối với những người học các chuyên ngành phù hợp muốn được tuyển dụng làm giáo viên để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục,…

Hội nghị sơ kết thực hiện quy định về nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và triển khai một số vấn đề trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 

Để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện có kết quả các quy định của Luật Giáo dục số 43 liên quan đến nhà giáo trong những năm tới, 3 vấn đề được tập trung thảo luận, làm rõ trong hội nghị.

Thứ nhất là sơ kết việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ sư phạm, xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp cử nhân muốn trở thành giáo viên phổ thông, đáp ứng nhu cầu thực tiễn những môn học còn thiếu giáo viên quy định trong Luật Giáo dục số 43.

Thứ hai là vấn đề trình độ, năng lực, phẩm chất nhà giáo trước đòi hỏi, yêu cầu mới hiện nay và các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thứ ba là vấn đề chuẩn trình độ được đào tạo của nhà giáo theo quy định mới của Luật Giáo dục số 43.

Tại hội nghị, cùng với các phiên làm việc chung, các đại biểu đã tham gia phiên làm việc độc lập ở 2 nhóm: nhóm đại biểu đến từ các sở GD&ĐT và nhóm đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục. Cùng tập trung đánh giá, thảo luận sâu đối với 3 nhóm vấn đề nêu trên; mỗi nhóm đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai và thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt 3 vấn đề đã được định hướng ở hội nghị trong thời gian tới.
– Giáo dục thời đại – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *