Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục, theo kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập cơ sở (thực tập 1) trong file thông báo đính kèm để đăng ký thực tập theo nhóm từ 2 – 5 sinh viên/nhóm với lớp trưởng. Chú ý ghi rõ đăng ký thực tập theo Phương án 1 hoặc Phương án 2

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập đợt 1 của lớp mình (theo mẫu) gửi cho cố vấn học tập để các cố vấn học tập xét duyệt. Trong thời gian cố vấn học tập xét duyệt, sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập và đăng ký cho lớp trưởng. (Lớp trưởng các lớp căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký thực tập 1 đợt 1 của lớp mình báo lại cho trợ lý đào tạo khoa và nhận giấy giới thiệu thực tập tại văn phòng khoa vào sáng thứ 2, ngày 30/12/2019)

– Sinh viên làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu) và lập bảng điểm cá nhân toàn khóa (bảng điểm sinh viên in ra trực tiếp từ tài khoản phần mềm cá nhân của mình, theo chiều dọc khổ A4, có chữ ký của sinh viên). Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Sau khi các cố vấn học tập xét duyệt xong danh sách, lớp trưởng các lớp tập hợp và gửi Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập 1 đợt 1 của lớp mình, đăng ký địa điểm thực tập kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký gửi về khoa (bản mềm gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập). Chú ý sắp xếp đơn và bảng điểm theo thứ tự danh sách trước khi nộp về khoa

– Hạn nộp danh sách sinh viên đăng ký thực tập (bản mềm) về cho cố vấn học tập thứ 6, ngày 03/01/2020

– Hạn nộp Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cơ sở và đăng ký địa điểm thực tập + Hồ sơ đăng ký thực tập của từng sinh viên về khoa cả bản in và bản mềm  trước 11h thứ 4, ngày 08/01/2020

Lưu ý: Khi đăng ký địa điểm thực tập về cho lớp trưởng, sinh viên phải ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở thực tập (quận/huyện/tỉnh nào), phòng/ban/khoa nào.

– Sinh viên đăng ký thực tập 1/2 ngày lưu ý đăng ký địa điểm thực tập cách không quá 15km để vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian học. Khoa sẽ xét địa điểm thực tập sinh viên đăng ký.

Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q9uS84D7YkTGiIfSjRCafHQ4XyrWDmSG?usp=sharing

Trân trọng thông báo!

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *