Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020.

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về yêu cầu đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp trên để đăng ký thực tập với lớp trưởng

– Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu), trong đơn lưu ý đăng ký rõ phương án thực tập theo Phương án 1 hoặc Phương án 2 

– Sinh viên lập bảng điểm cá nhân có chữ ký kèm theo. Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập của lớp mình (theo mẫu) chú ý tập hợp danh sách sinh viên đăng ký các phương án thực tập theo từng sheet kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký; gửi về khoa (bản mềm & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập).

Lưu ý: Khi đăng ký địa điểm thực tập về cho lớp trưởng, sinh viên phải ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở thực tập (quận/huyện/tỉnh nào), phòng/ban/khoa nào.

– Sinh viên đăng ký thực tập 1/2 ngày lưu ý đăng ký địa điểm thực tập cách không quá 15km để vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian học. Khoa sẽ xét địa điểm thực tập sinh viên đăng ký

– Trước khi gửi danh sách thực tập về khoa sinh viên gửi cho cố vấn học tập xét duyệt trước

– Sinh viên có thể nhận giấy giới thiệu tại văn phòng khoa vào thứ 2, ngày 30/12/2019

Các mẫu hồ sơ đăng ký thực tập sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/179L3VONi5cpdBNRw6IdY2E5_kPcXnu6e?usp=sharing

Thời gian nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký Thực tập tốt nghiệp đợt 1 cả bản in và bản mềm về khoatrước 11h00, thứ 4 ngày 08/01/2020. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *