[TUYỂN SINH 2023] MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC NGÀNH CỦA KHOA QUẢN LÝ, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2023

Học viện Quản lý giáo dục

Mã trường: HVQ

Nhóm câu hỏi về ngành, chỉ tiêu, phương thức

Câu 1. Năm 2023, Học viện tuyển sinh những ngành nào?

Năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh 05 ngành: Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng, Kinh tế; Tâm lý học giáo dục; Ngôn ngữ Anh

Câu 2. Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện năm 2023 là bao nhiêu chỉ tiêu?

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 720, trong đó cụ thể các ngành như sau:

– Ngành Quản lý giáo dục: 250

– Ngành Quản trị văn phòng: 150

– Ngành Kinh tế: 140

– Ngành Tâm lý học giáo dục: 130

– Ngành Ngôn ngữ Anh: 50

Câu 3. Các phương thức tuyển sinh của Học viện năm 2023 là như thế nào?

– Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ)

Câu 4. Phương thức tuyển sinh học bạ của Học viện năm 2023 như thế nào tính điểm xét tuyển ra sao?

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT hay xét Học bạ vẫn được Học viện Quản lý giáo dục thực hiện trong mùa tuyển sinh năm 2023:

– Cách tính điểm xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm học tập THPT để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục cụ thể như sau:  Điểm xét tuyển Học bạ = Điểm trung bình Học kỳ 1 năm lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình Học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên

– Điểm ưu tiên thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 5. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh của Học viện được quy định như thế nào?

Học sinh trong toàn quốc đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhóm câu hỏi về cách thức đăng ký, nộp lệ phí

Câu 1. Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển đợt 1 như thế nào?

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của Học viện. Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

+ Thời gian: Từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước ngoài việc đăng ký trên hệ thống thì cần nộp bản photo công chứng Học bạ và phiếu thông tin xét tuyển (có mẫu kèm theo) về Học viện Quản lý giáo dục theo địa chỉ Phòng 106 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước 17h00 ngày 20/7/2023 bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Câu 2. Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển học bạ vào Học viện cần phải làm gì?

Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của Học viện. Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

– Trong mục “Cung cấp dữ liệu tuyển sinh”

  • Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống => Nhấn Cung cấp dữ liệu tuyển sinh
  • Bước 2: Thí sinh cần tích vào các nguồn cung cấp dữ liệu tuyển sinh: Điểm thi THPT;          Học bạ

Câu 3. Thí sinh không tìm thấy mục lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển thì phải làm thế nào?

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sau đó chọn mã trường là HVQ, chọn ngành:  Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng, Kinh tế; không cần chọn phương thức đăng ký,  Học viện sẽ thực hiện xét tuyển cho thí sinh vào ngành học thí sinh đăng ký theo tất cả các phương thức, tổ hợp mà thí sinh có dữ liệu tuyển sinh để đảm bảo tốt nhất cho thí sinh có thể trúng tuyển vào ngành.

– Trong mục “Cung cấp dữ liệu tuyển sinh”

  • Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống => Nhấn Cung cấp dữ liệu tuyển sinh
  • Bước 2: Thí sinh cần tích vào các nguồn cung cấp dữ liệu tuyển sinh: Điểm thi THPT;  Học bạ

Câu 4. Thí sinh không thấy lựa chọn tổ hợp đăng ký thì làm thế nào?

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sau đó chọn mã trường là HVQ, chọn ngành:  Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng, Kinh tế; và không cần chọn phương thức đăng ký cũng như tổ hợp môn đăng ký, Học viện sẽ thực hiện xét tuyển cho thí sinh vào ngành học thí sinh đăng ký theo tất cả các phương thức, tổ hợp mà thí sinh có dữ liệu tuyển sinh để đảm bảo tốt nhất cho thí sinh có thể trúng tuyển vào ngành.

– Trong mục “Cung cấp dữ liệu tuyển sinh”

  • Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống => Nhấn Cung cấp dữ liệu tuyển sinh
  • Bước 2: Thí sinh cần tích vào các nguồn cung cấp dữ liệu tuyển sinh: Điểm thi THPT; Học bạ

Câu 5. Hướng dẫn chi tiết thí sinh đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh cần làm gì?

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

Bước 2: Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu có) rồi nhấn nút Tiếp theo

Bước 3: Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, có thể xem lại các nguyện vọng đã thêm nhưng chưa lưu

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng tại màn hình này

Bước 4: Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2.Thêm nguyện vọng

Bước 5: Tại màn hình bước 3: Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

** Lưu ý: Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại  bước 4: Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

Câu 6. Em là thí sinh tốt nghiệp năm 2022, em muốn xét tuyển theo học bạ, theo đó em phải nộp hồ sơ về Học viện để có dữ liệu xét tuyển, em muốn xin mẫu file đăng ký bổ sung thông tin và thông tin gửi như thế nào?

Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước ngoài việc đăng ký trên hệ thống thì cần nộp bản photo công chứng Học bạ và phiếu bổ sung thông tin xét tuyển (có mẫu kèm theo) về Học viện Quản lý giáo dục theo địa chỉ Phòng 106 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước 17h00 ngày 20/7/2023 bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Mẫu phiếu bổ sung thông tin xét tuyển có thể tải về tại: https://drive.google.com/drive/folders/1S4YE4NXfNr1ujk1ttlYou6o-fQFx5zp6?usp=sharing

Câu 7. Khi thực hiện đăng ký, một nguyện vọng em có được đăng ký nhiều ngành không?

Khi đăng ký thì một nguyện vọng em chỉ được đăng ký 1 ngành của 1 trường, như vậy khi em muốn đăng ký vào Học viện Quản lý giáo dục (mã trường HVQ) với nhiều ngành thì em thực hiện đăng ký nhiều nguyện vọng tương ứng với các ngành đó.

Câu 8. Địa chỉ nộp phiếu bổ sung thông tin và bản công chứng học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước là địa chỉ nào?

Địa chỉ Phòng 106 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.664.8719

Câu 9. Em đã đăng ký nhưng chưa thấy mục để nộp lệ phí các nguyện vọng thì em cần làm gì?

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023, thí sinh cần thanh toán lệ phí nguyện vọng đại học thời gian 7 ngày từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8. Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

Nhóm câu hỏi về các ngành

Câu 1. Em muốn hỏi các ngành đào tạo và cơ hội việc làm của Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục?

Năm 2023, Khoa Quản lý có 3 ngành tuyển sinh là: Quản lý giáo dục, Kinh tế và Quản trị văn phòng

– Cơ hội việc làm ngành Quản lý giáo dục

+ Cán bộ và chuyên viên hành chính, giáo vụ, đào tạo, nhân sự, khảo thí, kiểm định chất lượng, giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan quản lý nhà nước;

+ Cán bộ tại các dự án giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu giáo dục;

+ Làm việc tại các bộ phận quản lý nhân sự, đào tạo tại các tổ chức, tập đoàn giáo dục,…

– Cơ hội việc làm ngành Kinh tế

+ Cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh, nghiên cứu thị trường trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tài chính; kế toán, kiểm toán; tư vấn tài chính, kinh tế;

+ Nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức Nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực kinh tế;

+ Khởi nghiệp, tự thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cơ sở giáo dục tư thục theo qui định của pháp luật,…

– Cơ hội việc làm ngành Quản trị văn phòng

+ Chuyên viên văn phòng tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ;

+ Nhân viên văn phòng, hành chính, tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương…

+ Nhân viên hành chính – văn thư, hành chính văn phòng, lễ tân tại các cơ quan, doanh nghiệp;

+ Cán bộ quản lý văn phòng hoặc bộ phận thuộc văn phòng tại các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương;

+ Thư kí, trợ lý lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

Nhóm câu hỏi khác

Câu 1. Liệu em có trúng tuyển vào Học viện?

– Em có thể đăng ký vào Học viện ở các nguyện vọng ở các các nguyện vọng trước (NV1, NV2…) để cơ hội trúng tuyển vào Học viện cao nhất, do khi thực hiện xét tuyển chung, nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng trước thì không xét đến nguyện vọng sau.

– Sau khi kết thúc đợt xét tuyển, Học viện sẽ thực hiện công tác xét tuyển và công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành ở Học viện để thêm cơ hội trúng tuyển

Câu 2. Em chọn xét tuyển học bạ để thêm cơ hội trúng tuyển?

Năm 2023, em chỉ cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sau đó chọn mã trường là HVQ, chọn ngành:  Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng, Kinh tế; Tâm lý học giáo dục; Ngôn ngữ Anh và không cần chọn phương thức đăng ký cũng như tổ hợp môn đăng ký, Học viện sẽ thực hiện xét tuyển cho thí sinh vào ngành học thí sinh đăng ký theo tất cả các phương thức, tổ hợp mà thí sinh có dữ liệu tuyển sinh để đảm bảo tốt nhất cho thí sinh có thể trúng tuyển vào ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *