[TUYỂN SINH 2023] Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 24/07/2023, Học viện Quản lý giáo dục đã có Thông báo số 392/HVQLGD-QLĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023, theo đó  Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển: mức điểm tối thiểu của tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có) đối phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, quy định đối với từng ngành đào tạo như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào  (thang điểm 30)
1 Quản lý giáo dục 7140114 A00, A01, C00, D01 15.0
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D10; D14 15.0;

Môn Tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên

3 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D10 15.0
4 Tâm lý học giáo dục 7310403 A00, B00, C00, D01 15.0
5 Quản trị văn phòng 7340101 A00, A01, C00, D01 15.0

Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ THPT) đã được Học viện Quản lý giáo dục đã được thông báo theo Thông báo số 368/HVQLGD-ĐT ngày 06/7/2023 của Học viện Quản lý giáo dục cụ thể như sau:

+ Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (Học kỳ 1 năm lớp 11 + Học kỳ 2 lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18,0 điểm trở lên.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, thêm yêu cầu điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 mỗi kỳ trở lên.

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *