[TUYỂN SINH] THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tuyển sinh chính quy trình độ đại học  1.1. Đối tượng tuyển sinh, phạm vi...

[TUYỂN SINH] CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Quản lý giáo dục (Education Management) Cán bộ và chuyên viên hành chính, giáo vụ,...

[TUYỂN SINH] CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC – 2020

  TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến 1 Quản lý giáo dục 7140114...

Giảng viên Khoa Quản lý tham gia dạy học trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức dạy học...

Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp hệ đại học chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2019 –...

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học...

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học...

Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục, theo...

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo danh sách cố vấn học tập các khóa ngành Quản...