Giảng viên Khoa Quản lý tham gia dạy học trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức dạy học...

Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi

ĐH phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc sau 12 tháng tốt nghiệp...

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học...

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học...

Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục, theo...

Thông báo kế hoạch mua bảo hiểm y tế năm 2020

Khoa Quản lý gửi sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo...

Khoa Quản lý chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11/2019, thày cô và sinh viên của Học viện Quản lý Giáo dục nói...

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Trong tuần lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hàng loạt hoạt động...

Khoa Quản lý thăm, làm việc thực tế tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày 5/11, cán bộ giảng viên Khoa Quản lý đã có buổi đi thăm, làm...