Sinh viên khóa 9 ngành Kinh tế giáo dục bảo vệ khóa luận

Thực hiện chương trình đào tạo Đại học và kế hoạch năm học 2019 –...

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt...

Thông báo về việc nộp hồ sơ thực tập đợt 3, học kỳ 2, năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập đợt 3, học kỳ 2...