Seminar Khoa học sinh viên khoa Quản lý “Phương pháp tự học tiếng Anh dành cho sinh viên”

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, việc...

[HỌC BỔNG] Chương trình “Study in Italy” dành cho Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình “Study in Italy”  dành cho Học viện...

Tuần định hướng và sinh hoạt chính trị sinh viên – K15

Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức...

Gặp mặt tân sinh viên Khoa Quản lý – K15

Sáng 28/9/2021 – Khoa Quản lý đã tổ chức buổi gặp mặt Tân sinh viên...

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 11

Sáng 22/06/2021, Khoa Quản lý đang tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học cho...

[THÔNG BÁO] V.v chuyển đổi hình thức đánh giá kết thúc học phần

Các em sinh viên yêu quý, Trước tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến...

[THÁNG 6] THƯ GỬI CÁC EM SINH VIÊN

Các em sinh viên thân mến! Lời đầu tiên, các thầy, cô trong Khoa Quản...

Tuổi trẻ Học viện Quản lý giáo dục Tự hào ôn lại Truyền thống tổ chức Đoàn

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

[THÔNG BÁO] V.v viết bài cho Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2021

[THÔNG BÁO] V.v viết bài cho Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2021...